بازدید-اگزوز-خودرو-01


بازدید مدیرعامل محترم شرکت اگزوز خودروی خراسان به همراه هیأت همراه، از شرکت مبدل خودروی پاک

روز یکشنبه 1041/06/06 جناب آقای مهندس ضابط نیا مدیریت محترم شرکت اگزوز خودروی خراسان با هیأت همراه مهمان شرکت مبدل خودروی پاک بودند.

بازدید-اگزوز-خودرو00

بازدید-اگزوز-خودرو_از_مبدل_خودروی_پاک

بازدید مدیرعامل محترم شرکت اگزوز خودروی خراسان به همراه هیأت همراه، از شرکت مبدل خودروی پاک

ابتدا با خیرمقدم و خوش آمد گویی آقای مهندس چراغعلی مدیریت عامل شرکت مبدل خودروی پاک، ارائه ای از آنچه در شرکت در حال انجام است به سمع و نظر حاضرین رسید. سپس بازدید از تمامی واحدهای فعال شرکت مبدل خودروی پاک انجام شد. در این بازدید فرآیندهای هر قسمت توسط کارشناسان و مسئولان قسمت مربوطه، برای مهمانان شرکت مبدل خودروی پاک تشریح شد.

بازدید اگزوز خودرو07

بازدید_اگزوز_خودرو_خراسان_از_مبدل_خودروی_پاک

در نشست بعد از بازدید راجع به نحوه همکاری های آینده دو شرکت مبدل خودروی پاک  و اگزوز خودروی خراسان صحبت شد.

امیدواریم با هم افزایی ایجاد شده از همکاری شرکت های مبدل خودروی پاک و اگزوز خودروی خراسان ضمن کاهش بهای تمام شده با حفظ و افزایش کیفیت محصول، گامی در مسیر خدمت به مردم عزیز کشور برداریم.

بازدید-اگزوز-خودرو00
بازدید-اگزوز-خودرو-01
بازدید-اگزوز-خودرو-02
بازدید-اگزوز-خودرو03
بازدید-اگزوز-خودرو04
بازدید اگزوز خودرو05
بازدید اگزوز خودرو06
بازدید اگزوز خودرو07

Comments are disabled.