مراسم بزرگداشت روز کارگر روز یکشنبه 11 اردیبهشت 1403 با حضور کارکنان و مدیران شرکت در محل کارخانه برگزار گردید. در این مراسم مدیریت محترم عامل ضمن تبریک روز جهانی کارگر، به تشریح برنامه ها و اهداف سال 1403 پرداختند. همچنین در این مراسم ضمن تجلیل و قدردانی از زحمات کلیه پرسنلی که در طول یکسال گذشته در توسعه و بالندگی شرکت نقش بسزائی داشتند از تلاشهای کارگران ساعی شرکت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

Comments are disabled.