چشم انداز 1402:

ورود شرکت مبدل خودروی پاک به زنجیره تأمین شرکت‌های خودروساز مطرح تا پایان سال 1402


مأموریت:

شركت مبدل خودروی پاک با ایجاد ارزش پایدار نزد ذینفعان سازمان از طریق حداكثر بهره برداری از امكانات موجود در زمينه توليد انواع مونوليت خودرو با رویكرد افزایش كيفيت محصول و سطح رضایتمندی مشتری و كاهش قيمت تمام شده، در جهت كاهش آلودگي محيط زیست گام برداشته و به تقویت بنيانهای اقتصادی كشور از طریق بوميسازی دانش فني و كاهش ارزبری قطعات توليدی ميپردازد.


ارزش های سازمانی:

  • تعهد سازمانی و ایجاد انگیزه یادگیری مستمر
  • روحیه همکاری، همدلی و ارتباط صمیمی میان کارکنان سازمان
  • احترام و پاسخگویی مسئولانه به مشتری
  • سخت کوشی در راستای رسیدن به چشم انداز
  • پایبندی به اصول و الزامات فنی و قانونی
  • تکریم سرمایه های انسانی و تلاش برای نهادینه کردن اصل شایسته سالاری
  • در نظر داشتن اصل کیفیت به عنوان رمز پایدار رشد
  • تلاش برای تثبیت برند مبدل خودروی پاک به عنوان پیشتاز در کاهش آلایندگی های زیست محیطی
  • تأمین رضایت حداکثری سهامداران