اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و دومین نمایشگاه معادن و صنایع وابسته


مبدل خودروی پاک با شرکت در اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و دومین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته از تاریخ 1398/11/16 لغایت 1396/11/18 حضور پررنگ خود در عرصه تولید ملی را به نمایش گذاشت.
نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل با حضور استاندار محترم قم و ریاست محترم سازمان صنعت و معدن و مسئولین عالی رتبه استانی افتتاح شده و کار خود را از ساعت 16:00 روز چهارشنبه 1398/11/16 آغاز کرد و پس از سه روز، روز پنجشنبه 1398/11/17 رأس ساعت 21:00 به صورت رسمی به کار خود پایان داد.
در این نمایشگاه ضرورت استفاده از کاتالیست در خودرو برای کاهش آلاینده های ناشی از دود موتورهای بنزینی، برای عموم هموطنان تشریح شد، تا با روشن سازی فواید استفاده از این قطعه ضروری، گامی در ایجاد فرهنگ استفاده از کاتالیست های با کیفیت، در جهت حفظ محیط زیست برداشته شود.

Comments are disabled.