بازدید معاونین و مدیران محترم کیفیت شرکت ایران خودرو و ساپکو روز سه شنبه 1402/07/25 از کارخانه انجام شده و آخرین اقدامات و دستاوردهای شرکت در حضور ایشان ارائه گردید. همینطور بازدید از خطوط تولید و انبارها و آزمایشگاه تحقیق و توسعه و آزمایشگاه کیفیت انجام و توضیحات تولیدی و کیفی لازم و آخرین اقدامات اصلاحی انجام شده در راستای افزایش کیفیت و مدیریت بهای تمام شده محصولات تولیدی و همینطور پیاده‌سازی سیستم‌های جامع IKPS+ و IKQS+ تشریح گردید. درنهایت، آقای دکتر برفروشان معاون محترم کیفیت ایران خودرو، از عملکردهای کارخانه ابراز رضایت کرده و ضمن تأکید بر تغییرات مثبت در سازمان، پیشنهاداتی را برای بهبود اجرای فرآیندها مطرح کردند و ابراز امیدواری گردید که شرکت مبدل خودروی پاک در آینده ای نه چندان دور با هم‌افزایی حداکثری به یک الگو در میان شرکت های گروه بدل شود.

بازدید معاونین و مدیران محترم کیفیت شرکت ایران خودرو و ساپکو
بازدید معاونین و مدیران محترم کیفیت شرکت ایران خودرو و ساپکو
بازدید معاونین و مدیران محترم کیفیت شرکت ایران خودرو و ساپکو

Comments are disabled.