تودیع_آقای_دکتر_رضوانی_معارفه_آقای_مهندس_چراغعلی


جلسه تودیع و معارفه مدیریت عامل مجموعه مبدل خودروی پاک روز پنجشنبه 1401/05/20 با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت تولید قطعات اتومبیل ایران انجام شد. طی جلسه روز پنجشنبه ضمن تقدیر از زحمات جناب آقای دکتر رضوانی، جناب آقای مهندس چراغعلی به عنوان مدیریت جدید شرکت مبدل خودروی پاک معرفی شدند و با آرزوی تعالی سازمان و موفقیت ایشان در راهبری مجموعه جلسه به پایان رسید.

 

Comments are disabled.