سید حسین سالاری

سید حسین سالاریمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
h.salari@cac-co.com

سوابق کاری
 • معاون طرح و برنامه سایپا یدک
 • عضو هیئت مدیره شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی
 • مدیر بازرگانی شرکت صنایع آموزشی
 • مشاور هیئت مدیره بیمه ایران
سوابق تحصیلی
 • کارشناسی برق الکترونیک دانشگاه امیرکبیر
Ghasemirad - H.Ghasemirad

حمیدرضا قاسمی رادقائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
h.ghasemirad@cac-co.com

سوابق کاری
  سوابق تحصیلی
  image

  طه اخوانرئیس هیئت مدیره

  سوابق کاری
   سوابق تحصیلی
   Ahmadi - R.Ahmadi

   سید رسول احمدی فروشانیعضو هیئت مدیره

   r.ahmadi@cac-co.com

   سوابق کاری
   • عضو هيئت مديره شرکت توليدي و صنعتي گوهر فام
   • مدير پروژه ارتقاء کيفي محصولات سالن رنگ 1 شرکت ايران خودرو
   • مديريت توليد سالن هاي رنگ شرکت ايران خودرو
   • رئيس اداره توليد شرکت ايران خودرو
   • کارشناس فني شرکت ايران خودرو
   • مدير توليد در شرکت تجهيزات پزشكي نويد
   سوابق تحصیلی
   • دانشجوی DBA موسسه ماهان
   • کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه امیرکبیر