کاتالیست چیست؟ چگونه کار میکند؟

کاتالیست چیست؟ چگونه کار میکند؟

حتما تاکنون نام کاتالیست خودرو را شنیده اید. اما شاید در خصوص نحوه عملکرد، نحوه تشخیص صحت کارکرد و محل نصب آن خیلی اطلاعاتی نداشته باشید.

از همین رو قصد داریم در این مقاله بطورکامل …

اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و دومین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته استان قم

مبدل خودروی پاک با شرکت در اولین نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل و دومین نمایشگاه معدن و صنایع وابسته از تاریخ 1398/11/16 لغایت 1396/11/18 حضور پررنگ خود در عرصه تولید ملی را به نمایش گذاشت.
نمایشگاه فرصتهای ساخت داخل با حضور …