کاتالیست چیست، چگونه کار میکند و چگونه خراب میشود.


تاریخچه استفاده کاتالیست در خودرو

در سال 1970، دولت آمریکا پس از آنکه گزارش آژانس کنترل آلودگی هوای کالیفرنیا را بررسی کرد. اصلاحیه هوای تمیز را از تصویب گذراند و بدین ترتیب تولید کننده های آمریکایی به شدت دست به کار شد. و مطابق قوانین ضدآلودگی وضع شده، کمبودهای خود را برطرف کردند. در سال 1975 قوانینی مصوب گردید. که اکثریت کمپانی های خودرو سازی ، مجبور به استفاده از سیستم مبدل کاتالیتیکی در خودروها شدند. نصب مبدل کاتالیتیکی از همین سال در سراسر آمریکا اجباری گردید و در اروپا نیز از سال1993 مورد بهره برداری قرار گرفت.
تاریخچه استفاده کاتالیست در خودرو در ایران از نيمه دوم سال 1381 از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اجباری شده است و بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا، آزمون صحت کاتالیست در معاینات فنی خودروها به منظور صدور برگه و بر چسب معاینه فنی از ابتدای سال 1391 اجباری می باشد.

کاتالیست
کاتالیست چیست، چگونه کار میکند و چگونه خراب میشود.

کاتالیست چیست و چگونه کار میکند؟ , علائم خرابی کاتالیزور

Comments are disabled.