علائم خرابی کاتالیست

علائم خرابی کاتالیست:

برای دانستن علائم خرابی کاتالیست این مطلب را بخوانید.

کاتالیست یکی از قطعات مهم خودرو که جز استانداردهای آلایندگی محسوب میشود. در بسیاری از کشورها کاتالیست جزو الزامات اجباری و ضروری خودروها به شمار میرود. این قطعه …

تاریخچه استفاده کاتالیست در خودرو

تاریخچه استفاده کاتالیست در خودرو

در سال 1970، دولت آمریکا پس از آنکه گزارش آژانس کنترل آلودگی هوای کالیفرنیا را بررسی کرد. اصلاحیه هوای تمیز را از تصویب گذراند و بدین ترتیب تولید کننده های آمریکایی به شدت دست به …