بازدید معاونین و مدیران محترم کیفیت شرکت ایران خودرو و ساپکو

بازدید معاونین و مدیران محترم کیفیت شرکت ایران خودرو و ساپکو روز سه شنبه 1402/07/25 از کارخانه انجام شده و آخرین اقدامات و دستاوردهای شرکت در حضور ایشان ارائه گردید. همینطور بازدید از خطوط تولید و انبارها و آزمایشگاه تحقیق …